Hiện chưa đến thời điểm tra cứu Điểm thi, Thí sinh vui lòng quay lại sau.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 sở GD&ĐT Thừa Thiên- Huế

Năm 2021, hội đồng thi Thừa Thiên Huế có 38 điểm thi chính (cộng thêm 38 điểm thi dự phòng) với 578 phòng thi, đảm bảo hợp lý và tạo thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh. Sở GD& ĐT dự kiến huy động khoảng 2.398 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi.

Tổng hồ sơ đăng ký dự thi là 13.347 hồ sơ, trong đó GD THPT có 12.804 thí sinh, GD thường xuyên 543 và 585 thí sinh tự do.

Điểm thi tốt nghiệp THPT Thừa Thiên Huế 2021 sẽ được công bố vào ngày 26/7/2021.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!