Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã trường: GTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 19.1
2018: 17.5
2017: 20
2 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 19.1
2018: 17.5
2017: 20
3 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) D90 2018: 17.5
4 7520207H Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) A00 2019: 18.4
2018: 16.8
2017: 18
5 7520207H Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) A01 2019: 18.4
2018: 16.8
2017: 18
6 7520207H Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) D90 2018: 16.8

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!