Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Mã trường: GSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 GHA-29 Quản trị kinh doanh A00; A01; D07 18.60 Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=4
2 GHA-28 Kinh tế A00; A01; D07 18.40 Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=5
3 GHA-24 Kinh tế xây dựng A00; A01; D07 18.30 Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=8
4 GSA-09 Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) A00; A01; D01; D07 18.25 Tiêu chí phụ Toán 6.0 Thứ tự nguyện vọng <=2
5 GSA-12 Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh giao thông vận tải) A00; A01; D01; D07 17.00 Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1
6 GSA-08 Ngành Kinh tế (chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông) A00; A01; D01; D07 16.90 Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=6
7 GHA-25 Kinh tế vận tải A00; A01; D07 16.70 Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2
8 GSA-10 Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) A00; A01; D01; D07 16.40 Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=1
9 GSA-16 Ngành Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 15.65 Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=3
10 GHA-13 Quản lý xây dựng A00; A01; D07 15.10 Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=3

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!