Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2013.


Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính A,A1 16 0
2 D480101 Khoa học máy tính D1 17 0
3 D460112 Toán ứng dụng A,A1 14 0
4 D460201 Thống kê A,A1 14 0
5 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A,A1 14 0
6 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 14 0
7 D520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá A,A1 14 0
8 D850201 Bảo hộ lao động A, B 15 0
9 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 16 0
10 D580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A,A1 14 0
11 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường chuyên ngành Cấp thoát nước & môi trường nước A,B 15 0
12 D580105 Qui hoạch vùng & đô thị A,A1,V 14 0
13 D520301 Kỹ thuật hóa học A 14 0
14 D520301 Kỹ thuật hóa học B 16 0
15 D440301 Khoa học môi trường A,B 16 0
16 D420201 Công nghệ sinh học A 16 0
17 D420201 Công nghệ sinh học B 18 0
18 D340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 16 0
19 D340301 Kế toán A,A1,D1 16 0
20 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 18 0
21 D340408 Quan hệ lao động A,A1,D1 16 0
22 D310301 Xã hội học A,A1,D1 14 0
23 D310301 Xã hội học C 15 0
24 D220113 Việt Nam học A,A1,D1 14 0
25 D220113 Việt Nam học C 15 0
26 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc  D1,D4 14 0
27 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung - Anh) D1,D4 (Tr-A) 16 0
28 D210402 Thiết kế công nghiệp H 16 0 (môn năng khiếu ≥5,0)
29 D210404 Thiết kế thời trang H 17 0 (môn năng khiếu ≥5,0)
30 D210405 Thiết kế nội thất H 18 0 (môn năng khiếu ≥5,0)
31 D220343 Quản lý thể dục thể thao T 19 0 (môn năng khiếu tính hệ số 2)
32 D220343 Quản lý thể dục thể thao A1,D1 15 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Ton Duc Thang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Tôn Đức Thắng.