Điểm chuẩn lớp 10 - Tỉnh An Giang - 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang 2020 tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã được cập nhất phía dưới, các thí sinh cùng tham khảo.

Điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2020 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức An Giang năm 2020

Tỉnh: An Giang - 2020

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 PT Thực hành Sư Phạm 37 37.5 NV1: ĐTB lớp 9 là 8.3
2 THPT Long Xuyên 38 38
3 THPT Nguyễn Hiền 37 37.5 NV1: ĐTB lớp 9 là 8.0
4 THPT Nguyễn Công Trứ 35 36 NV1: ĐTB lớp 9 là 8.0; VN2: ĐTB lớp 9 là 8.0
5 THCS và THPT Mỹ Hòa Hưng 33.5 35
6 THPT Vọng Thê 30 31 NV1: ĐTB lớp 9 là 8.0
7 THPT Nguyễn Văn Thoại 31 32
8 THPT Vĩnh Trạch 30 34 NV1: ĐTB lớp 9 là 6.8
9 THPT Nguyễn Khuyến 34 35 NV1: ĐTB lớp 9 là 7.6
10 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 34 35 NV1: ĐTB lớp 9 là 8.2
11 THPT Cần Đăng 34 35
12 THPT Vĩnh Bình 29 33
13 THPT Trần Văn Thành 30 32
14 THPT Thạnh Mỹ Tây 30 32 NV1: ĐTB lớp 9 là 7.0
15 THPT Châu Phú 31.5 32
16 THCS và THPT Bình Long 27 30 NV2: ĐTB lớp 9 là 7.8
17 THPT Bình Mỹ 28 32 NV2: ĐTB lớp 9 là 7.4
18 THCS và THPT Bình Chánh 26 28.5
19 THPT Võ Thị Sáu 34.5 36 NV1: ĐTB lớp 9 là 7.5
20 THPT Châu Thị Tế 31 33 NV2: ĐTB lớp 9 là 7.8

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2020 - 2021 chính xác nhất.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!