Điểm chuẩn lớp 10 - Tỉnh An Giang - 2021

Ngày 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chính thức công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 - 2022.

Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang 2021 đã được công bố đến các thí sinh, xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2021 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức An Giang năm 2021

Tỉnh: An Giang - 2021

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 PT Thực hành Sư Phạm 29 29.5
2 THPT Long Xuyên 32
3 THPT Nguyễn Hiền 26.5 28
4 THPT Nguyễn Công Trứ 21.25 25.25
5 THCS và THPT Mỹ Hòa Hưng 13 23.5
6 THPT Vọng Thê 21.75 23
7 THPT Nguyễn Văn Thoại 18.75 19.5
8 THPT Vĩnh Trạch 17.5 19
9 THPT Nguyễn Khuyến 18.5 22
10 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 25
11 THPT Cần Đăng 17.5 21.25
12 THPT Vĩnh Bình 12.5 14.5
13 THCS và THPT Vĩnh Nhuận 11 12
14 THPT Trần Văn Thành 17.5 19
15 THPT Thạnh Mỹ Tây 21 21.5
16 THPT Châu Phú 20.75 22
17 THCS và THPT Bình Long 11 19.5
18 THPT Bình Mỹ 10.25 12
19 THCS và THPT Bình Chánh 17.75 19
20 THPT Võ Thị Sáu 22.75 23.5

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2021 - 2022 chính xác nhất.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!