Điểm chuẩn lớp 10 - Tỉnh An Giang - 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang 2020 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa và phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang được cập nhật phía dưới.

Điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2020 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức An Giang năm 2020

Tỉnh: An Giang - 2020

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 39.25 chuyên Toán (Các thí sinh trùng điểm 39.25, xét chọn TS điểm chuyên 7.75 trở lên)
2 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 40.5 chuyên Lý (Các thí sinh trùng điểm 40.50, xét chọn TS điểm chuyên 9.75 trở lên)
3 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 37.5 chuyên Hóa (Các thí sinh trùng điểm 37.50, xét chọn TS điểm chuyên 7.75 trở lên)
4 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 35.25 chuyên Sinh
5 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 38 chuyên Anh
6 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 35 chuyên Văn
7 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 34.5 chuyên Sử
8 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 33 chuyên Địa
9 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 32.75 chuyên Tin
10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 38.25 chuyên Tin (chuyển từ chuyên Toán sang)
11 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 29.5 lớp không chuyên
12 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 35 chuyên Toán
13 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 29.25 chuyên Tin (chuyển từ chuyên Toán sang)
14 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 26.75 chuyên Tin
15 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 24.75 chuyên Lý
16 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 34.25 chuyên Hóa
17 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 28.25 chuyên Sinh
18 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 31.25 chuyên Anh
19 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 26 chuyên Văn (Các thí sinh trùng điểm 26.00, xét chọn TS điểm chuyên 4.75 trở lên)
20 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 24 chuyên Sử

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2020 - 2021 chính xác nhất.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!