Điểm chuẩn lớp 10 - Tỉnh An Giang - 2018

Điểm chuẩn 2 trường THPT Chuyên tại An Giang năm 2018:

1. Điểm chuẩn trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Thí sinh (TS) thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế và các bài thi có điểm từ 2 trở lên, có tổng số điểm đã tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên. Các TS có điểm bằng nhau xét chọn theo thứ tự ưu tiên: có điểm thi môn chuyên cao hơn, điểm sơ tuyển cao hơn, điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn, điểm trung bình các môn học cuối lớp 9 cao hơn.

Cụ thể, điểm chuẩn các lớp chuyên, gồm: Toán (38,50), Vật lý (35), Hóa học (36,50), Sinh học (32,50), Anh văn (37,30), Ngữ văn (34)…Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 350, bố trí 10 lớp…Đối với các lớp không chuyên (80 chỉ tiêu): TS không trúng tuyển vào lớp chuyên, có tổng điểm 4 môn (hệ số 1) từ 28,75 trở lên. Nếu TS có điểm bằng nhau thì xét tiêu chí phụ là điểm thi môn chuyên từ 5,5 trở lên.

2. Điểm chuẩn trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa

 TS có điểm bằng nhau thì xét chọn TS có điểm thi môn chuyên cao hơn.

Theo đó, điểm chuẩn các lớp chuyên, gồm: Toán (34), Vật lý (28,50), Hóa học (31,25), Anh văn (25,20), Ngữ văn (27,50), Lịch sử (28,50)…Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 303, bố trí 9 lớp… Đối với các lớp không chuyên (80 chỉ tiêu): TS không trúng tuyển vào lớp chuyên có tổng điểm 4 môn (hệ số 1) từ 17,75 trở lên. Nếu TS có điểm bằng nhau thì xét tiêu chí phụ theo thứ tự: điểm thi môn chuyên cao hơn, điểm sơ tuyển cao hơn, điểm trung bình các môn học cuối năm lớp 9 cao hơn…

Theo TTHN

Điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức An Giang năm 2018

Tỉnh: An Giang - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 PT Thực Hành Sư Phạm 29.5 30.25
2 Long Xuyên 32.25 33
3 THPT Nguyễn Hiền 26.25 30
4 THPT Nguyên Công Trứ 20 25.75
5 THCS và THPT Mỹ Hòa Hưng 14.5 20.5
6 THPT Vọng Thồ 12 13
7 THPT Nguyẻn Văn Thoại 10 10
8 THPT Vĩnh Trạch 13 18
9 THPT Nguyễn Khuyến 20.5 23
10 THPT Nguyễn Binh Khiêm 23 24.5
11 THPT Cần Đăng 17 21
12 THPT Vĩnh Bình 11 13
13 THPTTrẩn Văn Thành 20 21
14 THPT Thạnh Mỹ Tây 10.25 10.5
15 THPT Châu Phú 17 18.25
16 THCS và THPT Bình Long 14 16.25
17 THPT Bình Mỹ 12 12.5
18 THPT VõThị Sáu 19 20
19 THPT Châu Thị Tế 17 18
20 THPT Tịnh Biên 10 10.25

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2018 - 2019 chính xác nhất.