Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nam 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nam 2021 đã được công bố đến các thí sinh.

Điểm đỗ của các trường bình quân đạt mức xấp xỉ 25 điểm. Các trường có điểm chuẩn cao là: THPT A Phủ Lý (31 điểm), THPT Lý Nhân (31  điểm), THPT C Kim Bảng (28,25 điểm), THPT B Kim Bảng (28 điểm), THPT Nam Lý (27,5 điểm)…Một số trường có điểm chuẩn ở top dưới gồm: THPT C Bình Lục (20 điểm), THPT Nguyễn Khuyến (20,75 điểm), THPT A Bình Lục (22,25 điểm). Các trường còn lại có điểm chuẩn tuyển sinh đạt từ 22,5- 27,5 điểm. Đây là mức điểm tuyển cao so với nhiều năm học trước.

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam năm 2021 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Hà Nam năm 2021

Tỉnh: Hà Nam - 2021

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT A Phủ Lý 31
2 THPT Lý Nhân 31
3 THPT C Kim Bảng 28.25
4 THPT B Kim Bảng 28
5 THPT Nam Lý 27.5
6 THPT C Bình Lục 20
7 THPT Nguyễn Khuyến 20.75
8 THPT A Bình Lục 22.25

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Nam 2021 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!