Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nam 2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nam năm 2018 được công bố ngày 19/6. Tra cứu điểm chuẩn chi tiết phía dưới.

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Hà Nam năm 2018

Tỉnh: Hà Nam - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT A Phủ Lý 28.75
2 B Phủ Lý 26
3 C Phủ Lý 20
4 THPT A Duy Tiên 29
5 B Duy Tiên 26.5
6 Nguyễn Hữu Tiên 24.5
7 THPT A Kim Bảng 23.25
8 THPT B, C Kim Bảng 27.25
9 Lý Thường Kiệt 20.75
10 THPT Lý Nhân 29.25
11 Bắc Lý 25
12 Nam Lý 21
13 Nam Cao 13.5
14 THPT A Thanh Liêm 13.75
15 B Thanh Liêm 16.25
16 C Thanh Liêm 22
17 Lê Hoàn 22.25
18 THPT A Bình Lục 20.5
19 B Bình Lục 21.5
20 C Bình Lục 17.25

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Nam 2018 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.