Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương 2018

Do năm nay chất lượng thí sinh tốt và số lượng tham gia thi đông nên hầu hết các trường đều có điểm chuẩn đầu vào cao hơn so với năm trước. Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) có điểm chuẩn cao nhất (35,6 điểm),..

Tra cứu điểm chuẩn phía dưới.

Điểm chuẩn lớp 10 Hải Dương năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Hải Dương năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Hải Dương năm 2018

Tỉnh: Hải Dương - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Bình Giang 32.45
2 Bến Tắm 22.5
3 Cẩm Giàng 28.7
4 Cẩm Giàng II 22.2
5 Chí Linh 28.5
6 Cầu Xe 24.25
7 Đường An 27.3
8 Đồng Gia 24
9 Đoàn Thượng 30.4
10 Gia Lộc 30.3
11 Gia Lộc II 25.4
12 Hà Bắc 28.6
13 Hà Đông 14.9
14 Hồng Quang 35.6
15 Hưng Đạo 26.75
16 Hoàng Văn Thụ 30.35
17 Kinh Môn 16
18 Kinh Môn II 21.25
19 Kẻ Sặt 27.6
20 Kim Thành 26

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT tại tỉnh Hải Dương năm học 2018 - 2019 chính xác.