Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương 2021 đã được công bố đến các thí sinh ngày 6/7. Xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn lớp 10 Hải Dương năm 2021 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Hải Dương năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Hải Dương năm 2021

Tỉnh: Hải Dương - 2021

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Hưng Đạo 28.9 29.9
2 THPT Chí Linh 31.1
3 THPT Tứ Kỳ 31.3 36
4 THPT Cẩm Giàng 29.3
5 THPT Kinh Môn II 24 24.6
6 THPT Phả Lại 25.3 30.2
7 THPT Trần Phú 24.2 24.7
8 THPT Cầu Xe 25.8 27.3
9 THPT Đồng Gia 23.7
10 THPT Bến Tắm 21.7 22.6
11 THPT Khúc Thừa Dụ 31.4
12 THPT Kim Thành 31.1
13 THPT Đoàn Thượng 30.2 31.3
14 THPT Nguyễn Văn Cừ 31.2 32
15 THPT Hồng Quang 36.7
16 THPT Nguyễn Du 31.1 33.4
17 THPT Gia Lộc 32.6
18 THPT Gia Lộc II 29.6 30.7
19 THPT Kim Thành II 23.8 24.8
20 THPT Nhị Chiểu 24.6

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT tại tỉnh Hải Dương năm học 2021 - 2022 chính xác.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!