Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Nam 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2021 - 2022 cả tỉnh có 1.445 TS dự thi, trong đó 707 TS đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, 738 thi vào THPT chuyên Lê Thánh Tông.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Nam 2021 đã được công bố đến các thí sinh ngày 25/6. Xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Nam năm 2021 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Quảng Nam năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Quảng Nam năm 2021

Tỉnh: Quảng Nam - 2021

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 38.5 Chuyên Toán
2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 31.25 Chuyên Lý
3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 37.2 Chuyên Hóa
4 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 37.64 Chuyên Sinh
5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 38.25 Chuyên Tin
6 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 39 Chuyên Văn
7 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 33.5 Chuyên Sử
8 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 41.5 Chuyên Địa
9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 41.15 Chuyên Anh
10 THPT chuyên Lê Thánh Tông 41 Chuyên Toán
11 THPT chuyên Lê Thánh Tông 27 Chuyên Lý
12 THPT chuyên Lê Thánh Tông 34.15 Chuyên Hóa
13 THPT chuyên Lê Thánh Tông 35.14 Chuyên Sinh
14 THPT chuyên Lê Thánh Tông 38.75 Chuyên Tin
15 THPT chuyên Lê Thánh Tông 37.25 Chuyên Văn
16 THPT chuyên Lê Thánh Tông 37.75 Chuyên Sử
17 THPT chuyên Lê Thánh Tông 41.5 Chuyên Địa
18 THPT chuyên Lê Thánh Tông 38.55 Chuyên Anh

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Tỉnh Quảng năm học 2021 - 2022

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!