Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Trị 2021

Năm học 2021 - 2022, tỉnh Quảng Trị tổ chức xét tuyển các thí sinh vào lớp 10 các trường phổ thông DTNT tỉnh, trường THPT công lập. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi vào các ngày 3,4,5/6.

Đã có Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên - tỉnh Quảng Trị năm 2021. Xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Trị năm 2021 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Quảng Trị năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Quảng Trị năm 2021

Tỉnh: Quảng Trị - 2021

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 32.35 Chuyên Toán
2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 23.5 30.25 Chuyên Tin
3 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 30.4 Chuyên Lý
4 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 29.75 Chuyên Hóa
5 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 29.3 Chuyên Sinh
6 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 29.5 Chuyên Văn
7 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28.75 Chuyên Sử
8 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 19.15 29.5 Chuyên Địa
9 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 33.45 Chuyên Anh
10 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28.55 Không chuyên (Toán)
11 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 29.85 Không chuyên (Lý)
12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28.25 Không chuyên (Hóa)
13 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 27.9 Không chuyên (Sinh)
14 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28.7 Không chuyên (Văn)
15 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 24.45 Không chuyên (Sử)
16 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 32.55 Không chuyên (Anh)

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Tỉnh Quảng Trị năm học 2021 - 2022

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!