Điểm chuẩn vào lớp 10 Sơn La 2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Sơn La năm 2017 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Điểm chuẩn lớp 10 Sơn La năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Sơn La năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Sơn La năm 2018

Tỉnh: Sơn La - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Các Trường THPT Sơn La công bố điểm chuẩn vào các lớp 10 chuyên năm học 2018-2019.

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC