Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long 2018

Ngày 3/7, điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long đã chính thức được công bố, theo đó, trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Lưu Văn Liệt với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 34,5 (trong địa bàn) và 39 (ngoài địa bàn).

Tra cứu điểm chuẩn tất cả các trường phía dưới.

Điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Long năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Long năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Vĩnh Long năm 2018

Tỉnh: Vĩnh Long - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Lưu Văn Liệt 34.5 Ngoài địa bàn 39 điểm
2 Nguyễn Thông 25 Ngoài địa bàn 30 điểm
3 Trưng Vương 16 Ngoài địa bàn 19,25 điểm
4 Vĩnh Long 25 Ngoài địa bàn 30 điểm
5 Năng khiếu TDTT 12
6 Phạm Hùng 21 Ngoài địa bàn 25 điểm
7 Phú Qưới 17 Ngoài địa bàn 20,5 điểm
8 Hòa Ninh 15
9 Mang Thít 26.5 Ngoài địa bàn 30,75 điểm
10 Nguyễn Văn Thiệt 14 Ngoài địa bàn 17,75 điểm
11 Mỹ Phước 18 Ngoài địa bàn 21,5 điểm
12 Võ Văn Kiệt 24 Ngoài địa bàn 29 điểm
13 Nguyễn Hiếu Tự 16 Ngoài địa bàn 19 điểm
14 Hiếu Phụng 19.75 Ngoài địa bàn 23 điểm
15 Hiếu Nhơn 16
16 Bình Minh 27 Ngoài địa bàn 32 điểm
17 Hoàng Thái Hiếu 17 Ngoài địa bàn 20,5 điểm
18 Tân Qưới 16
19 Tân Lược 17.75 Ngoài địa bàn 21,5 điểm
20 Mỹ Thuận 13.25 Ngoài địa bàn 15,75 điểm

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Xem và tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 tỉnh Vĩnh Long chính xác.