Đề án tuyển sinh Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2023

➤ Thông tin tuyển sinh Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2023 đầy đủ và chi tiết nhất

Đề án tuyển sinh đang được cập nhật, quý bạn vui lòng chờ tải sau.

Trường: Đại học Học Viện An Ninh Nhân DânXem điểm chuẩn

Mã trường: ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN NĂM 2023:

1. Phương thức tuyển sinh

      -  Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

      - Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

      - Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

      - Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện An ninh nhân dân. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức (1, 2, 3) phải đảm bảo các điều kiện riêng của từng phương thức theo quy định của Bộ Công an.

3. Ký hiệu mã ngành đào tạo, mã tổ hợp xét tuyển, mã bài thi Bộ Công an

      - Mã nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh: 7860100.

      - Mã ngành An toàn thông tin: 7480202.

      - Mã ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y): 7720101.

      - Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

TT

Mã tổ hợp

Môn

1

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

2

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

4

C03

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

5

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

      - Ký kiệu mã bài thi Bộ Công an:

TT

Mã bài thi

Phần Trắc nghiệm

Phần Tự luận

1

CA1

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh

Toán

2

CA2

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh

Ngữ văn

4. Ngành đào tạo, địa bàn, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển

          - Tổng số chỉ tiêu: 440, được phân bổ theo từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh. Cụ thể như sau:

TT

Ngành đào tạo/Địa bàn tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo Phương thức 1

Chỉ tiêu theo Phương thức 2

Chỉ tiêu theo Phương thức 3

Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3

Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng để xét tuyển

1

Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

290

 

 

 

A00, A01, C03, D01

CA1, CA2

 

Vùng 1

110

Nam: 10; Nữ: 01

Nam: 10; Nữ: 01

Nam: 79; Nữ: 9

 

 

 

Vùng 2

105

Nam: 09; Nữ: 01

Nam: 09; Nữ: 01

Nam: 77; Nữ: 08

 

 

 

Vùng 3

60

Nam: 05; Nữ: 01

Nam: 05; Nữ: 01

Nam: 44; Nữ: 04

 

 

 

Vùng 8

15

Nam: 02

 

Nam:11; Nữ: 02

 

 

2

Ngành An toàn thông tin

100

 

 

 

A00, A01

CA1

 

Phía Bắc

50

Nam: 04; Nữ: 01

Nam: 04; Nữ: 01

Nam: 37; Nữ: 03

 

 

 

Phía Nam

50

Nam: 04; Nữ: 01

Nam: 04; Nữ: 01

Nam: 37; Nữ: 03

 

 

3

Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y)

50

 

 

 

B00

CA1

 

Phía Bắc

25

Nam: 05

 

Nam: 20

 

 

 

Phía Nam

25

Nam: 05

 

Nam: 20

 

 

      - Trường hợp Phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 2 và ngược lại.

      - Trường hợp Phương thức 1 và Phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo Phương thức 3.

5. Ngành, chuyên ngành đào tạo

      Học viện ANND tổ chức đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) theo chỉ tiêu được Bộ Công an giao năm 2023. Đối với ngành Y khoa, thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi đào tạo tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng.

 

Xem thêm điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân
Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247