Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Cần Thơ năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Cần Thơ năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) TCT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Cần Thơ năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Cần Thơ năm 2014.


Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp  D1,3 17.5 35
2 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1,3 17.5 10
3 D310201 Chính trị học C 17.5 65
4 D420203 Sinh học ứng dụng A 17.5 25 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 50
5 D420203 Sinh học ứng dụng B 19 25 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 50
6 D480104 Hệ thống thông tin A,A1 18.5 15
7 D510601 Quản lý công nghiệp A,A1 20 20
8 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông   A,A1 20 15
9 D520214 Kỹ thuật máy tính A,A1 19.5 15
10 D520401 Vật lý kỹ thuật A,A1 19.5 15
11 D620115 Kinh tế nông nghiệp  A,A1,D1 21 20
12 D620205 Lâm sinh A,A1 19.5 5 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 10
13 D620205 Lâm sinh B 21 5
14 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A,A1,D1 17.5 25
15 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 19 20 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
16 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 17.5 20 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
17 D620116 Phát triển nông thôn  A,A1 17.5 25 Tổng chỉ tiêu A,A1,B là 25. Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
18 D620116 Phát triển nông thôn  B 19 25 Tổng chỉ tiêu A,A1,B là 25. Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
19 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 19 45 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Cần Thơ năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) TCT gửi 8712

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Can Tho nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Cần Thơ.