Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Đại Nam năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Đại Nam năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DDN gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Đại Nam năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Đại Nam năm 2014.


Mã trường: DDN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A 17.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
2 D340101 Quản trị kinh doanh A1 17.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
3 D340101 Quản trị kinh doanh D 17.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
4 D340201 Tài chính ngân hàng A 17.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
5 D340201 Tài chính ngân hàng A1 17.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
6 D340201 Tài chính ngân hàng D 17.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
7 D340301 Kế toán A 17.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
8 D340301 Kế toán A1 17.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
9 D340301 Kế toán D 17.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
10 D360708 Quan hệ công chúng A 17.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
11 D360708 Quan hệ công chúng A1 17.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
12 D360708 Quan hệ công chúng D 17.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
13 D360708 Quan hệ công chúng C 17.5 0 Môn Văn nhân hệ số 2
14 D580201 Xây dựng A 17.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
15 D580201 Xây dựng A1 17.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
16 D480201 Công nghệ thông tin A 17.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
17 D480201 Công nghệ thông tin A1 17.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
18 D480201 Công nghệ thông tin D 17.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
19 D720401 Dược học A 17.5 0 Môn Hóa nhân hệ số 2
20 D720401 Dược học B 19 0 Môn Sinh nhân hệ số 2
21 D220201 Tiếng Anh D 17.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
22 C480201 Công nghệ thông tin A 13.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
23 C480201 Công nghệ thông tin A1 13.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
24 C480201 Công nghệ thông tin D 13.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
25 C340301 Kế toán A 13.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
26 C340301 Kế toán A1 13.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
27 C340301 Kế toán D 13.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
28 C340201 Tài chính ngân hàng A 13.5 0 Môn toán nhân hệ số 2
29 C340201 Tài chính ngân hàng A1 13.5 0 Môn Anh nhân hệ số 2
30 C340201 Tài chính ngân hàng D 13.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
31 D580102 Kiến trúc V 15 0 Môn vẽ nhân hệ số 2

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Đại Nam năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DDN gửi 8712

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dai Nam nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Đại Nam.