Điểm thi vào lớp 10 Lào Cai năm 2022

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022 -2023, toàn tỉnh có 8.116 thí sinh đăng ký dự thi tại 30 hội đồng coi thi, với tổng số 355 phòng thi. Toàn tỉnh có 180 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT và 72 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 7.360 học sinh.

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 Lào Cai đã được công bố vào ngày 20/6. Tra cứu điểm thi dưới đây:

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Lào Cai năm 2022

Điểm thi vào 10 Lào Cai năm 2022

Hãy kết bạn với Tuyensinh247 trên để nhận thông tin điểm thi mới nhất

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Thống kê nhanh: Điểm thi vào lớp 10 năm 2022

Bấm để xem: Điểm thi vào lớp 10 năm 2022
51 Tỉnh cập nhật xong dữ liệu năm 2022

Danh sách trường THPT tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 và công bố diem thi vao lop 10 nam 2022 Lao Cai trên Diemthi.tuyensinh247.com

Tỉnh Trường    Địa chỉ
Lào Cai THPT số 1 huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai THPT số 2 huyện Bảo Thắng Xã Xuân Giao - huyện Bảo Thắng
Lào Cai THPT số 3 huyện Bảo Thắng Thị trấn Phong Hải - huyện Bảo Thắng
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai TT GDTX huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai THPT số 1 huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
Lào Cai THPT số 1 huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
Lào Cai THPT số 2 huyện Bảo Yên Xã Bảo Hà - huyện Bảo Yên
Lào Cai THPT số 3 huyện Bảo Yên Xã Nghĩa Đô - huyện Bảo Yên
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
Lào Cai TT GDTX huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
Lào Cai THPT số 1 huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
Lào Cai THPT số 2 huyện Bát Xát Xã Bản Vược - huyện Bát Xát
Lào Cai THCS và THPT huyện Bát Xát Xã Mường Hum - huyện Bát Xát
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
Lào Cai TT GDTX huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
Lào Cai THPT số 1 huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà - huyện Bắc Hà
Lào Cai THPT số 2 huyện Bắc Hà Xã Bảo Nhai - huyện Bắc Hà
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc  Thị trấn Bắc Hà - huyện Bắc Hà
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Bắc Hà Xã Na Hối - huyện Bắc Hà
Lào Cai TT GDTX huyện Bắc Hà Xã Na Hối - huyện Bắc Hà
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Bắc Hà Xã Na Hối - huyện Bắc Hà
Lào Cai THPT số 1 Tp Lào Cai Phường Cốc Lếu - Tp. Lào Cai
Lào Cai THPT số 2 Tp Lào Cai Phường Bình Minh - Tp. Lào Cai
Lào Cai THPT số 3 Tp Lào Cai Phường Duyên Hải - Tp. Lào Cai
Lào Cai THPT số 4 Tp Lào Cai Xã Cam Đường - Tp. Lào Cai
Lào Cai THPT DTNT tỉnh Phường Kim Tân -Tp. Lào Cai
Lào Cai THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Phường Bắc Cường - TP. Lào Cai
Lào Cai TT DN&GDTX TP Lào Cai Phường Nam Cường - TP. Lào Cai
Lào Cai TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh Phường Kim Tân - Tp. Lào Cai
Lào Cai TT GDTX số 1 TP Lào Cai Phường Duyên Hải - Tp. Lào Cai
Lào Cai TT GDTX số 2 TP Lào Cai Phường Thống Nhất - Tp. Lào Cai
Lào Cai TT GDNN-GDTX thành phố Lào Cai Phường Nam Cường - TP. Lào Cai
Lào Cai THPT số 1 huyện Mường Khương Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
Lào Cai THPT số 2 huyện Mường Khương Xã Bản Lầu - huyện Mường Khương
Lào Cai THPT số 3 huyện Mường Khương Xã Cao Sơn - huyện Mường Khương
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện
Mường Khương
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Mường
Khương
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
Lào Cai TT GDTX huyện Mường Khương Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Mường
Khương
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
Lào Cai THPT số 1 huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa 
Lào Cai THPT số 2 huyện Sa Pa Xã Bản Hồ - huyện Sa Pa
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa 
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa
Lào Cai TT GDTX huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa
Lào Cai THPT số 1 huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai 
Lào Cai THPT số 2 huyện Si ma cai Xã Sín Chéng - huyện Si ma cai
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Si
Ma Cai
Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai 
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai 
Lào Cai TT GDTX huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai 
Lào Cai THPT số 1 huyện Si Ma Cai Thị trấn Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Si
Ma Cai
Thị trấn Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Si Ma Cai Thị trấn Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai
Lào Cai THPT số 1 huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
Lào Cai THPT số 2 huyện Văn Bàn Xã Võ Lao - huyện Văn Bàn
Lào Cai THPT số 3 huyện Văn Bàn Xã Dương Quỳ - huyện Văn Bàn
Lào Cai THPT số 4 huyện Văn Bàn Khánh Yên Hạ - huyện Văn Bàn
Lào Cai TT DN&GDTX huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
Lào Cai TT GDTX huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
Lào Cai TT GDNN-GDTX huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
Lào Cai THPT số 1 Thị xã Sa Pa Phường Phan Si Păng
Lào Cai THPT số 2 thị xã Sa Pa Xã Bản Hồ - Thị Xã Sa Pa
Lào Cai PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa Phường Phan Si Păng - Thị xã Sa Pa
Lào Cai TT GDNN-GDTX thị xã Sa Pa Phường Sa Pả - thị xã Sa Pa


Diem thi vao lop 10 Lao Cai nam 2022. Xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 của tất cả trường THPT tại Lào Cai.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247