Điểm thi vào lớp 10 Trà Vinh năm 2021

Thí sinh dự thi tuyển vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2021 sẽ thi viết 3 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành và lớp 10 chuyên trường Thực hành sư phạm thi thêm một bài thi cho môn chuyên đã đăng ký (riêng môn chuyên Tin học thi đề chuyên toán).

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 2-3/6/2021 (Sáng 2/6 thi Văn, chiều 2/6 thi Anh, sáng 3/6 thi Toán, chiều 3/6 thi các môn chuyên).

Đã có Điểm thi vào lớp 10 Trà Vinh 2021. Tra cứu điểm thi phía dưới.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Trà Vinh năm 2021

Điểm thi vào 10 Trà Vinh năm 2021

Hãy kết bạn với Tuyensinh247 trên để nhận thông tin điểm thi mới nhất

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Thống kê nhanh: Điểm thi vào lớp 10 năm 2021

Bấm để xem: Điểm thi vào lớp 10 năm 2021
44 Tỉnh cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Danh sách trường THPT tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 và công bố diem thi vao lop 10 nam 2021 Tra Vinh trên Diemthi.tuyensinh247.com

Tỉnh Trường Địa chỉ
Trà Vinh THPT Phạm Thái Bường Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Phổ thông Dân Tộc Nội Trú - THPT
tỉnh Trà Vinh
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh,
hưởng ưu tiên theo hộ khẩu.
Trà Vinh THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX-HNDN thành phố
Trà Vinh
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Thành Phố Trà Vinh Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Thực Hành Sư Phạm Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Chuyên Trà Vinh  Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Phổ thông Dân tộc Nội trú - THPT
tỉnh Trà Vinh
Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Nguyễn Đáng Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh THPT Nguyễn Văn Hai Xã Bình Phú, huyện Càng Long,tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX – DN huyện Càng
Long
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh THPT Hồ Thị Nhâm Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Dương Háo Học Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Bùi Hữu Nghĩa Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Càng Long
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh THPT Bùi Hữu Nghĩa Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Phong Phú Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Tam Ngãi Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu
Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Cầu Kè
Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Tiểu Cần xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Cầu Quan Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX- DN huyện Tiểu
Cần
TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Hiếu Tử Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Tiểu Cần
TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Phổ thông DTNT THCS và THPT
huyện Tiểu Cần
Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Phổ thông DTNT THCS và THPT
huyện Tiểu Cần
Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Tiểu Cần Xã Phú Cần
Trà Vinh THPT Vũ Đình Liệu Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh
Trà Vinh THPT Hòa Minh Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX- DN huyện Châu
Thành
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh
Trà Vinh THPT Hòa Lợi Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THCS và THPT Lương Hòa A Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Châu Thành
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh
Trà Vinh THPT Trà Cú Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Đại An Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Long Hiệp Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Hàm Giang Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Tập Sơn Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX-HNDN huyện Trà
Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Phổ thông DTNT THCS và THPT
huyện Trà Cú
Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh,
hưởng ưu tiên theo hộ khẩu.
Trà Vinh THPT Dương Quang Đông Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh THPT Cầu Ngang A Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh THPT Cầu Ngang B Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Nhị Trường Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu
Ngang
xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Cầu Ngang
xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Long Khánh TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Đôn Châu Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Duyên Hải Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh THPT Long Hữu Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung Tâm GDTX-DN huyện
Duyên Hải
Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh
Trà Vinh THPT Duyên Hải Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THPT Long Hữu Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDTX - DN thị xã Duyên
Hải
Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh Trung tâm GDNN - GDTX thị xã
Duyên Hải
Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh THCS và THPT Dân Thành Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh


Xem và tra cứu điểm thi vào lớp 10 2021 các trường THPT tại Trà Vinh miễn phí và chính xác.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!