Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu - CLC

Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu

Đề án tuyển sinh đang được cập nhật, quý bạn vui lòng chờ tải sau.

Mã tuyển sinh: CLC

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 280 Phường Quyết Thắng - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Website:  laichaucc.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018     

2.1. Đối tượng tuyển sinh:      - Là học sinh đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT (sau đây gọi chung là THPT) năm 2018 và các năm về trước.

- Có đủ sức khoẻ để học tập.

- Không vi phạm pháp luật; không trong thời gian thi hành án kỷ luật.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:         Trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:  Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:          Trường CĐCĐ Lai Châu lựa chọn phương thức tuyển sinh trình độ cao đẳng bằng hai phương thức, cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập THPT (xét điểm TB học tập cả năm lớp 12 của môn xét tuyển).

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

2.3.1. Phương thức 1: dành 75% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm để xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT

- Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên 2 tiêu chí:

+ Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tiêu chí 2: Học lực cả năm lớp 12 từ Khá trở lên.

- Xác định thí sinh trúng tuyển: thí sinh trúng tuyển được xác định như sau:

[Điểm xét tuyển] = [Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển cho từng ngành học của cả năm lớp 12 ] + [Điểm ưu tiên].          

Trong đó: điểm bình quân 3 môn theo tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 4,0 điểm.

Lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

Công tác xét tuyển được tổ chức thực hiện theo quy định và các văn bản hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nhà trường dành 25% chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Tiêu chí xét tuyển:

Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt kết quả từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định; không có môn nào trong tổ hợp môn dự xét tuyển có điểm dưới 1.0 điểm.

- Xác định thí sinh trúng tuyển:

Điểm trúng tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ƯT.

Trong đó: Tổng (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) theo tổ hợp xét tuyển của ngành học + điểm ưu tiên (nếu có), xếp thứ tự từ cao xuống thấp, đến hết chỉ tiêu được xác định.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:         

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo cao đẳng                      
1.1 Giáo dục Mầm non 51140201 8 22 M00              
Đào tạo GV mầm non cao đẳng
2 Các ngành đào tạo trung cấp                      
2.1 Sư phạm mầm non 42140201 0 20                
GV Mầm non trung cấp
2.2 Sư phạm tiểu học 42140202 0 15                
GV Tiểu học trung cấp

                                                 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:  

2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Phương thức 1: Điểm trúng tuyển do HĐTS Trường quyết định. Trong đó: Điểm trung bình 03 môn học dùng để xét tuyển theo tổ hợp không thấp hơn 4,0; Học lực cả năm lớp 12 đạt từ Khá trở lên.

- Phương thức 2: Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.5.2. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

- Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu tại Phòng Đào tạo nhà trường hoặc download từ website Trường (website: http://laichaucc.edu.vn) và điền đầy đủ thông tin trong phiếu ĐKXT. 

- Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng Đào tạo của Trường. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp để vào sổ đăng ký và xử lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường);

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (trường hợp đăng ký xét tuyển theo phương thức 2)

+ Bản sao học bạ THPT (trường hợp đăng ký xét tuyển theo phương thức 1);

- Bước 3: Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, HĐTS Trường xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu trên. Ban hành Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

- Bước 4: Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:      

2.6.1. Trình độ cao  đẳng

          - Tên trường: CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂ

          - Mã trường: CLC

          - Chi tiết chỉ tiêu, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
 
tổ hợp
  Tổng số 35      
1 Giáo dục Mầm non 35 51140201 M00 Toán, Văn + năng khiếu

 

2.6.2. Trình độ trung cấp

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành Mã tổ Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
 
hợp
  Tổng số 35      
1 Sư phạm Mầm non 20 42140201 M00 Toán, Văn + năng khiếu
2 Sư phạm Tiểu học 15 42140202   - Văn, Toán, Lý
   
C01 - Toán, Văn, Sử
   
C03 - Văn, Toán, Địa
   
C04 - Văn, Toán, GDCD
   
C14  
   
   

 

          - Tên trường: CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU

          - Mã trường: CLC

         - Chi tiết chỉ tiêu, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:

 

* Riêng ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, trung cấp nhà trường tổ chức kiểm tra năng khiếu, cụ thể bài thi như sau:

          - Chấm thi thang điểm 10 thí sinh thi các nội dung hát và đọc, kể chuyện diễn cảm; hình thức thi:

          + Thi hát: Thí sinh được tự chọn 02 bài hát tiếng Việt, thời gian chuẩn bị trong 5 phút và thời gian thi 5 phút (1 bài hát dành cho lứa tuổi Mầm non và 1 bài hát về chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam). Yêu cầu: hát đúng giọng, đúng nhịp, không ngọng, thể hiện đúng sắc thái, tình cảm của bài hát, biểu diễn tự nhiên, trang phục phù hợp,…

+ Thi đọc, kể chuyện diễn cảm: Thí sinh bốc thăm đề thi, chuẩn bị theo yêu cầu của đề trong 10 phút và thời gian trình bày không quá 10 phút.

Lưu ý: Ở nội dung hát và đọc, kể diễn cảm trình bày quá thời gian quy định: 1 phút trừ 0,25 điểm; 2 phút trừ 0,5 điểm;

2.7. Tổ chức tuyển sinh:         

* Thời gian tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thời gian thu nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ 01/04/2018 – 12/8/2018

- Đợt 2: Từ 13/8/2018 – 15/10/2018

- Đợt 3: Từ 16/10/2018 – 20/12/2018

- Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non:

+ Đợt 1: thi ngày 10, 11/7/2018; thi năng khiếu trực tiếp tại trường.

+ Các đợt thi năng khiếu bổ sung: sẽ thông báo cụ thể trên website Trường.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu; đường Võ Nguyên Giáp, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 Điện thoại: 0213.3792.088.

* Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:

+ Hình thức 1: nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo – Trường CĐCĐ Lai Châu.

+ Hình thức 2: gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện.

* Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: theo mục 2.6 trong đề án.

2.8. Chính sách ưu tiên:         

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

- Ngành GDMN và Sư phạm Mầm non: 330.000đ/thí sinh

- Ngành Sư phạm Tiểu học: 30.000đ/thí sinh

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Miễn học phí

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):        

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.