Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp còn duy nhất hôm nay - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 04:50:20

Đại Học Dân Lập Duy Tân - DDT

Xem thông tin khác của trường Đại Học Dân Lập Duy Tân

Mã ngành: DDT

Địa chỉ: 184 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

Điện thoại: (0511)3827111; 3650403, 3656109; 2243775.

Website: http://www.dtu.edu.vn

http://tuyensinh.duytan.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2018

TT

Ngành học

Mã ngành/

Chuyên ngành

Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn

để xét tuyển

Xét tuyển theo

kết quả thi

THPT quốc gia

Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12

1

Ngành Kỹ thuật phần mềm

có các chuyên ngành:

7480103

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Kỹ thuật Mạng máy tính

101

   + Công nghệ Phần mềm

102

  + Big Data & Machine Learning *

115

   + Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia

111

2

Ngành Hệ thống thông tin có chuyên ngành:

7340405

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Hệ thống Thông tin

410

3

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành:

7510301

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Điện tự động

110

   + Hệ thống Nhúng *

114

   + Điện tử - Viễn thông

109

4

Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành:

7340101

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

400

   + Quản trị Kinh doanh Marketing

401

   + Ngoại thương (QTKD Quốc tế)

411

   + Kinh doanh thương mại

412

5

Ngành Tài chính - Ngân hành có chuyên ngành:

7340201

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Tài chính doanh nghiệp

403

   + Ngân hàng

404

6

Ngành Kế toán có các chuyên ngành:

7340301

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Kế toán Kiểm toán

405

   + Kế toán doanh nghiệp

406

7

Ngành Kỹ thuật xây dựng

có chuyên ngành:

7580201

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Hoá

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

105

8

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có chuyên ngành:

7510102

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Hoá

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Xây dựng cầu đường

106

   + Công nghệ Quản lý Xây dựng

206

9

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có chuyên ngành:

7510406

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Toán, Hoá, Sinh

4.Văn, Toán, Hoá

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Toán, Hóa, Sinh

   + Công nghệ & kỹ thuật môi trường

301

10

Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành:

7540101

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Toán, Hoá, Sinh

4. Văn, Toán, Lý

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Toán, Hóa, Sinh

   + Công nghệ thực phẩm

306

11

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có chuyên ngành:

7850101

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Toán, Hoá, Sinh

4.Văn, Toán, KHXH

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Toán, Hóa, Sinh

   + Quản lý tài nguyên và môi trường

307

12

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành:

7810103

1.Toán, Lý, Hóa

2. Văn, Sử, Địa

3.Văn, Toán, KHXH

4. Văn, Toán, Anh

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh,

3. Văn, Sử, Địa

4. Toán, Văn, Anh

   + Quản trị Du lịch & Khách sạn

407

   + Quản trị Du lịch & Lữ hành

408

13

Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành:

7720301

1.Toán, Lý, Hoá

2. Toán, KHTN, Văn

3. Toán, Hoá, Sinh  

4. Toán, Sinh, Văn

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Hoá, Sinh

3.Toán, Sinh, Văn

4. Văn, Toán, Hoá

   + Điều dưỡng đa khoa

302

14

Ngành Dược học có chuyên ngành:

7720201

1.Toán, Lý, Hoá

2. Toán, KHTN, Văn

3. Toán, Hoá, Sinh  

4. Toán, Sinh, Văn

Không xét học bạ

   + Dược sỹ (Đại học)

303

15

Ngành Y Đa khoa có chuyên ngành:

7720101

1. Toán, KHTN, Văn

2. Toán, Hoá, Sinh  

3.Toán, KHTN, Anh

4. Toán, Sinh, Anh

Không xét học bạ

   + Bác sĩ đa khoa

305

16

Ngành Văn học có chuyên ngành:

7229030

1.Văn, Sử, Địa

2.Văn, Toán, KHXH

3. Văn, Toán, Anh

4.Văn, Địa, Anh

1.Văn, Sử, Địa

2.Toán, Văn, Anh

3.Văn, Sử, Anh

4.Văn, Địa, Anh

   + Văn - Báo chí

601

17

Ngành Việt Nam học có chuyên ngành:

7310630

1.Văn, Sử, Địa

2.Văn, Toán, KHXH

3.Văn, Toán, Anh

4.Văn, Địa, Anh

1.Văn, Sử, Địa

2.Toán, Văn, Anh

3.Văn, Sử, Anh

4.Văn, Địa, Anh

   + Văn hoá du lịch

605

18

Truyền thông đa phương tiện có chuyên ngành:

7320104

1.Văn, Sử, Địa

2.Văn, Toán, KHXH

3. Văn, Toán, Anh

4.Văn, Địa, Anh

1.Văn, Sử, Địa

2.Toán, Văn, Anh

3.Văn, Sử, Anh

4.Văn, Địa, Anh

   + Truyền thông đa phương tiện

607

19

 

Ngành Quan hệ quốc tế có chuyên ngành:

7310206

1.Văn, Sử, Địa

2.Văn, Toán, KHXH

3. Văn, Toán, Anh

4.Văn, Địa, Anh

1.Văn, Sử, Địa

2.Toán, Văn, Anh

3.Văn, Sử, Anh

4.Văn, Địa, Anh

   + Quan hệ quốc tế

608

 

20

Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành:

7220201

1. Văn, Toán, Anh

2.Văn, Sử, Anh

3.Văn, Địa, Anh

4.Văn, KHTN, Anh

1.Văn, Toán, Anh

2.Văn, Sử, Anh

3.Văn, Địa, Anh

   + Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

702

   + Tiếng Anh Du lịch

703

 

21

Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành:

7580102

1.Toán, Lý, Vẽ MT

2.Toán, Văn, Vẽ MT

3.Toán, KHTN,

Vẽ MT

4.Toán, KHXH,

Vẽ MT

1.Toán, Lý, Vẽ MT

2.Toán, Văn,

Vẽ MT

   + Kiến trúc công trình

107

   + Kiến trúc nội thất

108

22

Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành:

7380107

1.Toán, Lý, Hóa

2. Văn, Sử, Địa

3.Văn, Toán, KHXH  

4. Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Anh

3. Văn, Sử, Địa

4. Văn, Toán, Anh

   + Luật kinh tế

609

23

Ngành Luật có chuyên ngành

7380101

1.Toán, Lý, Hóa

2. Văn, Sử, Địa

3.Văn, Toán, KHXH

4. Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Anh

3. Văn, Sử, Địa

4. Văn, Toán, Anh

   + Luật học *

606

24

Ngành Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành

7720501

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, KHTN, Văn

3.Toán, Hóa, Sinh

4.Toán, KHTN, Anh

Không xét học bạ

   + Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT *

304

25

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có chuyên ngành

7220204

1.Văn, Toán, Anh

2.Văn, Toán,

Tiếng Trung

3.Văn, Sử,

Tiếng Trung

4.Văn, KHTN, Anh

1.Văn, Toán, Anh

2.Văn, Toán,

Tiếng Trung

3.Văn, Sử, Anh

4.Văn, Địa, Anh

   + Tiếng Trung Quốc *

703

26

Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành

7420201

1.Toán, Sinh, Anh

2.Toán, Hóa, Sinh

3.Toán, Văn, KHTN

4.Toán, Anh, KHTN

1.Toán, Lý, Sinh

2.Toán, Hóa, Sinh

3.Toán, Sinh, Văn

4.Toán, Sinh, Anh

   + Công nghệ Sinh học *

310

Chú thích: (*) Ngành mới, liên hệ để được hướng dẫn cụ thể
 

 

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.

2. Chương trình Tiên tiến & Quốc tế

TT

Ngành học

Mã ngành/

Chuyên ngành

Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn

để xét tuyển

Xét tuyển theo

kết quả thi

THPT quốc gia

Xét tuyển kết quả

học bạ năm lớp 12

1

Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành:

7480103

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + An ninh Mạng chuẩn CMU

101(CMU)

   + Công nghệ phần mềm chuẩn CMU

102(CMU)

2

Ngành Hệ thống thông tin quản lý có chuyên ngành:

7340405

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU

410(CMU)

3

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành:

7510301

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Cơ điện tử chuẩn PNU

112(PNU)

   + Điện - điện tử chuẩn PNU

113(PNU)

4

Ngành Quản trị kinh doanh

có các chuyên ngành:

7340101

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Quản trị kinh doanh chuẩn PSU

400(PSU)

5

Ngành Tài chính - Ngân hành

có chuyên ngành:

7340201

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

404(PSU)

6

Ngành Kế toán có các chuyên ngành

7340301

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU

405(PSU)

7

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành:

7340103

1.Toán, Lý, Hóa

2. Văn, Sử, Địa

3.Văn, Toán, KHXH

4. Văn, Toán, Anh

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Anh,

3. Văn, Sử, Địa

4. Toán, Văn, Anh

   + Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU

407(PSU)

   + Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU

408(PSU)

   + Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU

409(PSU)

8

Ngành Kỹ thuật xây dựng

có chuyên ngành:

7580201

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, KHTN, Văn

3.Văn, Toán, Lý

4.Văn, Toán, Hoá

1.Toán, Lý, Hoá

2. Văn, Toán, Lý

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Anh

   + Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU

105(CSU)

9

Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành:

7580102

1.Toán, Lý, Vẽ MT

2.Toán, Văn, Vẽ MT

3.Toán, KHTN,

Vẽ MT

4.Toán, KHXH,

Vẽ MT

1.Toán, Lý, Vẽ MT

2.Toán, Văn,

Vẽ MT

   + Kiến trúc Công trình chuẩn CSU

107(CSU)

 

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.

 

I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện theo phương thức xét tuyển

1) Xét tuyển thẳng theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

2) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.

3) Xét kết quả Học bạ THPT (cột trung bình cả năm) lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, ngoại trừ ngành Dược sỹ và Y đa khoa (Bác sĩ Đa khoa).

+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến tại:

    Website http://tuyensinh.duytan.edu.vn/xettuyenhocbatructuyen/

+ Thí sinh tham gia xét tuyển Ngành Kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức (đợt 1: ngày 30/6 và 01/7/2018, đợt 2: ngày 14 và 15/7/2018) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác có tổ chức thi.

III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI XÉT TUYỂN THEO HAI PHƯƠNG THỨC

TT

KHỐI

MÔN 1

MÔN 2

MÔN 3

HỌC BẠ THPT

THPT QG

1

A00

TOÁN

HÓA

X

X

2

A01

TOÁN

ANH

X

 

3

A02

TOÁN

SINH

X

 

4

A16

TOÁN

KHTN

VĂN

 

X

5

B00

TOÁN

HÓA

SINH

X

X

6

B03

TOÁN

SINH

VĂN

X

X

7

B08

TOÁN

SINH

ANH

 

X

8

C00

VĂN

SỬ

ĐỊA

X

X

9

C01

VĂN

TOÁN

X

X

10

C02

VĂN

TOÁN

HÓA

X

X

11

C15

VĂN

TOÁN

KHXH

 

X

12

D01

VĂN

TOÁN

ANH

X

X

13

D04

VĂN

TOÁN

TIẾNG TRUNG

X

X

14

D14

VĂN

SỬ

ANH

X

X

15

D15

VĂN

ĐỊA

ANH

X

X

16

D65

VĂN

SỬ

TIẾNG TRUNG

 

X

17

D72

VĂN

KHTN

ANH

 

X

18

D90

TOÁN

KHTN

ANH

 

X

19

V00

TOÁN

VẼ

X

X

20

V01

TOÁN

VĂN

VẼ

X

X

21

V02

TOÁN

KHTN

VẼ

 

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..