Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp còn duy nhất hôm nay - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 22:25:45

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHT

Xem thông tin khác của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã tuyển sinh: QHT
Cụm trường:Quốc gia Hà nội
Tên tiếng Anh: Hanoi City National University, College of Natural Sciences
Cơ quanchủ quản: Chính phủ
Địa chỉ: Số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Website: http://www.hus.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2018: 1460
 

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành/nhóm ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

TT

trường

Mã ngành/ nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp xét tuyển 1

Mã Tổ hợp

xét

tuyển

2

Mã Tô hợp

xét

tuyển

3

Mã Tô hợp

xét

tuyển

4

Xét KQ Thi THPT QG

Phương

thức

khác

1

QHT

7460101

Toán học

47

3

A00

A01

D07

D08

2

QHT

7460117

Toán tin

49

1

A00

A01

D07

D08

3

QHT

7480105

Máy tính và khoa học thông tin

48

2

A00

A01

D07

D08

4

QHT

7480105

CLC

Máy tính và khoa học thông tin** CTĐT CLC TT23

50

 

A00

A01

D07

D08

5

QHT

7440102

Vật lí học

116

4

A00

A01

B00

C01

6

QHT

7440122

Khoa học vật liệu

30

 

A00

A01

B00

C01

7

QHT

7510407

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

30

 

A00

A01

B00

C01

8

QHT

7440112

Hoá học

67

3

A00

B00

D07

X

9

QHT

7440112

TT

Hoá học** CTĐT tiên tiến

50

 

A00

B00

D07

x;

10

QHT

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

49

1

A00

B00

D07

 

11

QHT

7510401

CLC

Công nghệ kỹ thuật hoá học**

CTĐT CLC TT23

40

 

A00

B00

D07

Y

12

QHT

7720203

CLC

Hoá dược** CTĐT CLC TT23

49

1

A00

B00

D07

X

13

QHT

7440217

Địa lí tự nhiên

38

2

A00

A01

B00

D10

14

QHT

7440231

Khoa học thông tin địa không gian*

49

1

A00

A01

B00

D10

15

QHT

7850103

Quản lý đât đai

70

 

A00

A01

B00

D10

16

QHT

7420101

Sinh học

77

3

A00

B00

A02

D08

17

QHT

7420201

Công nghệ sinh học

116

4

A00

B00

A02

D08

18

QHT

7420201

Công nghệ

40

 

A00

B00

A02

D08

 

 

 

CLC

sinh học** CTĐT CLC TT23

 

 

 

 

 

 

19

QHT

7440301

Khoa học môi trường

88

2

A00

A01

B00

D07

20

QHT

7440301

TT

Khoa học môi trường** CTĐT tiên tiến

40

 

A00

A01

B00

D07

21

QHT

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

79

1

A00

A01

B00

D07

22

QHT

QHTN01

-  Khí tượng và khí hậu học

-  Hải dương học

90

 

A00

A01

B00

D07

23

QHT

QHTN02

-  Địa chât học

-  Kỹ thuật địa chât

-   Quản lý tài nguyên và môi trường

118

2

A00

A01

D07

A16

Tông:

1430

30

X

X

X

X

Mã Trường: QHT

1.1.   Đối tượng tuyển sinh: Người học hết chương trì nh THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có b ằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trì nh giáo dục THPT không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) .

1.2.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3.Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

-  Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/b ài thi tương ứng; kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức; chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambri dge, Anh (Cambri dge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào củ a ĐHQGHN .

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN .

-   Đợt bổ sung (nếu có): Sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKHTN

Đối với các chương trì nh đào tạo (CTĐT) tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, kết quả thi ĐGNL hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng CTĐT; Ngay khi thí sinh trúng tuyển nhập học, Trường ĐHKHTN sẽ công bố điều kiện đăng ký học các CTĐT tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao;

b)    Thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐHKHTN có nguyện vọng theo học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao phải đạt điểm trúng tuyển vào CTĐT tương ứng kể trên theo tổ hợp xét tuyển tương ứng . Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao do HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào CTĐT chuẩn tương ứng kể trên.

Xét tuyển căn cứ vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu củ a ngành/nhóm ngành và chương trì nh đào tạo, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ: tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số và chưa làm tròn); nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn .

1.4.    Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo;

Theo ngành đào tạo, nhóm ngành và theo chương tr nh đào tạo.

1.5.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT;

a)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trong năm tuyển sinh.

b ) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng đạt từ 70,0/140,0 điểm trở lên . Thí sinh chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị đào tạo nào củ a ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển .

c)  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range > 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

d)  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký để xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả SAT là 1100/1600 hoặc 1450/2400. Trường ĐHKHTN nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh có kết quả SAT trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày dự thi.

1.7.   Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

1.7.1.   Thời gian thi THPT Quốc gia: Theo lịch thi THPT Quốc gia.

1.7.2.  Hình thức nhận ĐKXT: Theo qui định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN .

1.7.3.   Tổ chức xét tuyển: Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN .

1.8.   Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

2 . 8 .1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh b an hành theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ GDĐT và củ a ĐHQGHN.

2.8.2.  Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Trường ĐHKHTN phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b ) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT câp ĐHQGHN;

c)   Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d)   Là thành viên chính thức c a đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e)   Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp THPT dưới 6,0 điểm;

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d Mục 2.8.2 trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

2.8.3.   Học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học củ a Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại Mục 2.8.2 và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a)   Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN dành chỉ tiêu tuyển thẳng.

b)  Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN xét tuyển thẳng.

2.8.4.   Căn cứ tiêu chí, ngưỡng đảm bảo chât lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và chỉ tiêu tuyển sinh. Trường ĐHKHTN xây dựng điểm trúng tuyển theo phương án tuyển sinh của Trường.

2.8.5.   Thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển phải tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT trước khi nhập học.

2.8.6.   Trường ĐHKHTN nhận hồ sơ thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển từ các Sở GDĐT và thông b áo kết quả tới các Sở GDĐT, thí sinh theo Quy định của Bộ GD&ĐT; Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN theo Quy định.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, hình thức xét tuyển được đăng trên web site: vnu.edu.vn của ĐHQGHN và trên website: hus.vnu.edu.vn của Trường ĐHKHTN .

2.9.  Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo qui định của Bộ GD&ĐT .

2.10.  Học phí năm học 2018-2019 với sinh viên chính quy:

TT

Mức học phí (đồng/tháng/sinh viên)

Tên chương trình đào tạo (CTĐT)

1.

960.000

Các CTĐT chuẩn, tài năng, chuẩn quốc tế và một số CTĐT chất lượng cao: Địa lý tự nhiên, Khí tượng học và khí hậu học, Hải dương học, Khoa học Môi trường, Địa chất học.

2.

3.000.000

CTĐT chất lượng cao Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC đáp ứng TT23)

3.

3.500.000

Các CTĐT chất lượng cao: Hóa học, Công nghệ sinh học, Hóa dược (CTĐT CLC đáp ứng TT23) và các CTĐT tiên tiến: Hóa học, Khoa học môi trường .

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 củ a Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..