Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHX

Xem thông tin khác của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đề án tuyển sinh đang được cập nhật, quý bạn vui lòng chờ tải sau.

Mã trường: QHX

Cụm trường: Quốc gia Hà nội

Tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities

Cơ quan chủ quản: Chính phủ

Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://ussh.vnu.edu.vn

Năm 2022, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN tuyển sinh theo 05 phương thức xét tuyển:

(1)   Phương thức 1 (mã phương thức: 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT (gồm cả đối tượng là học sinh dự bị đại học dân tộc và người nước ngoài);

(2)   Phương thức 2 (mã phương thức: 303): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN;

(3)   Phương thức 3 (mã phương thức: 401): Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức;

(4)   Phương thức 4 (mã phương thức: 409): Xét tuyển chứng chỉ quốc tế;

(5)    Phương thức 5 (mã phương thức: 100): Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thông tin tuyển sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội 2022:

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp xét tuyển 4

Tổ

hợp môn

Môn chính

Tổ

hợp môn

Môn chính

Tổ

hợp môn

Môn chính

Tổ

hợp môn

Môn chính

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đại học

QHX01

Báo chí

55

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

2

Đại học

QHX40

Báo chí *

(CTĐT CLC)

55

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

3

Đại học

QHX02

Chính trị học

55

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

4

Đại học

QHX03

Công tác xã hội

55

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

5

Đại học

QHX04

Đông    Nam    Á

học

40

A01

 

-

 

D01

 

D78

 

6

Đại học

QHX05

Đông      phương

học

55

-

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

7

Đại học

QHX26

Hàn Quốc học

50

A01

 

C00

 

D01,

DD2

 

D78

 

8

Đại học

QHX06

Hán Nôm

30

-

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

9

Đại học

QHX07

Khoa học quản

50

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

 

10

 

Đại học

 

QHX41

Khoa học quản lý     *        (CTĐT

CLC)

 

50

 

A01

 

 

C00

 

 

D01

 

 

D78

 

11

Đại học

QHX08

Lịch sử

65

-

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

12

Đại học

QHX09

Lưu trữ học

55

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

13

Đại học

QHX10

Ngôn ngữ học

50

-

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

14

Đại học

QHX11

Nhân học

45

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

 

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét

tuyển 1

Tổ hợp xét

tuyển 2

Tổ hợp xét

tuyển 3

Tổ hợp xét

tuyển 4

Tổ hợp

môn

Môn chính

Tổ hợp

môn

Môn chính

Tổ hợp

môn

Môn chính

Tổ hợp

môn

Môn chính

15

Đại học

QHX12

Nhật Bản học

50

-

 

-

 

D01,

D06

 

D78

 

16

Đại học

QHX13

Quan    hệ    công chúng

60

-

 

C00

 

D01, D04

 

D78, D83

 

17

Đại học

QHX14

Quản lý thông tin

45

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

18

Đại học

QHX42

Quản lý thông tin

* (CTĐT CLC)

45

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

 

19

 

Đại học

 

QHX15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

70

 

A01

 

 

-

 

 

D01

 

 

D78

 

20

Đại học

QHX16

Quản trị khách sạn

65

A01

 

-

 

D01

 

D78

 

21

Đại học

QHX17

Quản     trị     văn phòng

65

A01

 

C00

 

D01, D04

 

D78, D83

 

22

Đại học

QHX18

Quốc tế học

55

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

23

Đại học

QHX43

Quốc tế học *

(CTĐT CLC)

55

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

24

Đại học

QHX19

Tâm lý học

85

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

25

Đại học

QHX20

Thông tin - Thư viện

45

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

26

Đại học

QHX21

Tôn giáo học

45

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

27

Đại học

QHX22

Triết học

45

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

28

Đại học

QHX27

Văn hóa học

45

-

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

29

Đại học

QHX23

Văn học

70

-

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

30

Đại học

QHX24

Việt Nam học

60

-

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

31

Đại học

QHX25

Xã hội học

65

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:

A01 – Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh;              

C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

D01 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;           

D04 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung;

D06 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật;          

D78 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;

D83 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Trung;                        

DD2 - Ngữ văn, Toán học, Tiếng Hàn

Ngưỡng đầu vào:

a) Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Trường ĐHKHXH&NV quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương ứng đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển;

b) Các chương trình đào tạo chất lượng cao (Báo chí - QHX40, Khoa học quản lý - QHX41, Quản lý thông tin - QHX42, Quốc tế học - QHX43): Kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 6.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức năm 2022 đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên;

d) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển;

e) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi SAT là 1100/1600 (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

g) Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36;

h) Xét tuyển kết hợp: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2022 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn)

>> XEM THÊM TẤT CẢ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247