Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QSK

Xem thông tin khác của trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSK

Cụm trường:Quốc gia HCM

Tên tiếng Anh: Hochiminh City National university, Faculty of Economics

Cơ quanchủ quản: Chính phủĐịa chỉ: Khu phố 3, P Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website: www.uel.edu.vn

 
TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học        
1.1
Kinh tế (Kinh tế học) 7310101_401 A00 A01 D01
1.2
Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) 7310101_401C A00 A01 D01
1.3
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) 7310101_403 A00 A01 D01
1.4
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) 7310101_403C A00 A01 D01
1.5
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) 7310106_402 A00 A01 D01
1.6
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) 7310106_402C A00 A01 D01
1.7
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) 7310108_413 A00 A01 D01
1.8
Quản trị kinh doanh 7340101_407 A00 A01 D01
1.9
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) 7340101_407C A00 A01 D01
1.1
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) 7340101_407CA A00 A01 D01
1.11
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) 7340101_415 A00 A01 D01
1.12
Marketing 7340115_410 A00 A01 D01
1.13
Marketing (Chất lượng cao) 7340115_410C A00 A01 D01
1.14
Kinh doanh quốc tế 7340120_408 A00 A01 D01
1.15
Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) 7340120_408C A00 A01 D01
1.16
Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) 7340120_408CA A00 A01 D01
1.17
Thương mại điện tử 7340122_411 A00 A01 D01
1.18
Thương mại điện tử (Chất lượng cao) 7340122_411C A00 A01 D01
1.19
Tài chính - Ngân hàng 7340201_404 A00 A01 D01
1.2
Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) 7340201_404C A00 A01 D01
1.21
Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) 7340201_404CA A00 A01 D01
1.22
Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) 7340201_414C A00 A01 D01
1.23
Kế toán 7340301_405 A00 A01 D01
1.24
Kế toán (Chất lượng cao) 7340301_405C A00 A01 D01
1.25
Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) 7340301_405CA A00 A01 D01
1.26
Kiểm toán 7340302_409 A00 A01 D01
1.27
Kiểm toán (Chất lượng cao) 7340302_409C A00 A01 D01
1.28
Hệ thống thông tin quản lý 7340405_406 A00 A01 D01
1.29
Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) 7340405_406C A00 A01 D01
1.3
Luật (Luật dân sự) 7380101_503 A00 A01 D01
1.31
Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) 7380101_503C A00 A01 D01
1.32
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) 7380101_504 A00 A01 D01
1.33
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất lượng cao) 7380101_504C A00 A01 D01
1.34
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) 7380101_504CP A00 A01 D01
1.35
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) 7380107_501 A00 A01 D01
1.36
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) 7380107_501C A00 A01 D01
1.37
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) 7380107_502 A00 A01 D01
1.38
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) 7380107_502C A00 A01 D01
          XEM THÊM TẤT CẢ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY                                                          

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu