Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế - DHN

Xem thông tin khác của trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế

Tải về đề án tuyển sinh

Mã trường: DHN

Cụm trường: Huế

Tên tiếng Anh: Hue University, College of Arts

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, phường Thuận Thành, Thành phố Huế

Website: www.hufa.edu.vn 

Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Nghệ Thuật - ĐH Huế năm 2023: 

TT

 

Trình độ đào tạo

Mã ngành/ nhóm ngành xét

tuyển

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

 

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

(5)

 

(6)

 

(7)

Tổ

hợp môn

Môn chính

1

Đại học

7140222

Sư       phạm Mỹ thuật

100

Xét KQ thi TN THPT

14

H00

 

2

Đại học

7140222

Sư       phạm

Mỹ thuật

406

Xét học bạ

9

H00

 

3

Đại học

7140222

Sư       phạm Mỹ thuật

303

Phương thức khác

2

H00

 

4

Đại học

7210103

Hội họa

100

Xét KQ thi

TN THPT

6

H00

 

5

Đại học

7210103

Hội họa

406

Xét học bạ

4

H00

 

6

Đại học

7210103

Hội họa

303

Phương thức

khác

2

H00

 

7

Đại học

7210105

Điêu khắc

100

Xét KQ thi

TN THPT

2

H00

 

8

Đại học

7210105

Điêu khắc

406

Xét học bạ

2

H00

 

9

Đại học

7210105

Điêu khắc

303

Phương thức khác

1

H00

 

10

Đại học

7210403

Thiết kế đồ

họa

100

Xét KQ thi

TN THPT

68

H00

 

11

Đại học

7210403

Thiết kế đồ họa

406

Xét học bạ

20

H00

 

12

Đại học

7210403

Thiết kế đồ

họa

303

Phương thức

khác

2

H00

 

13

Đại học

7210404

Thiết        kế thời trang

100

Xét KQ thi TN THPT

8

H00

 

14

Đại học

7210404

Thiết        kế

thời trang

406

Xét học bạ

5

H00

 

15

Đại học

7210404

Thiết        kế thời trang

303

Phương thức khác

2

H00

 

16

Đại học

7580108

Thiết kế nội thất

100

Xét KQ thi TN THPT

7

H00

 

17

Đại học

7580108

Thiết kế nội thất

406

Xét học bạ

6

H00

 

18

Đại học

7580108

Thiết kế nội thất

303

Phương thức

khác

2

H00

 

>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.