Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng - DDF

Xem thông tin khác của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng

Đề án tuyển sinh đang được cập nhật, quý bạn vui lòng chờ tải sau.

Mã trường: DDF

Cụm trường: Đà Nẵng

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, TP Đà Nẵng

Website: http://www.ud.edu.vn/ 

Ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 2023:

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển
(1) (2) (3) (4) (6) (7)
1 DDF Sư phạm tiếng Anh 7140231  1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1. D01
2 DDF Sư phạm tiếng Pháp 7140233  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D03
2. D96
3. D78
3 DDF Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2. D96
3. D78
4 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2
3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
1. D01
2. A01
3. D96
4. D78
5 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D02
2. D96
3. D78
6 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D03
2. D96
3. D78
7 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
2A. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Trung*2
2B. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2A. D83
2B. D78
8 DDF Ngôn ngữ Nhật 7220209 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
1A. D01
1B. D06
9 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Hàn*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. DD2
2. D96
3. D78
10 DDF Ngôn ngữ Thái Lan 7220214 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D15
3. D96
4. D78
11 DDF Quốc tế học 7310601 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2
3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D09
3. D96
4. D78
12 DDF Đông phương học 7310608 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D06
2. D96
3. D78
13 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201KT 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2
3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
1. D01
2. A01
3. D96
4. D78

>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.