Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh - DFA

Xem thông tin khác của trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

Mã trường: DFA

Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Website: http://www.tcqtkd.edu.vn/storenukecsvs/default.aspx

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học              
1.1 Kinh tế 7310101 10 20 A00 A01 C04 D01
1.2 Quản trị kinh doanh 7340101 110 110 A00 A01 C04 D01
1.3 Kinh doanh quốc tế 7340120 20 10 A00 A01 D01 D07
1.4 Tài chính – Ngân hàng 7340201 60 80 A00 A01 C02 D01
1.5 Kế toán 7340301 160 140 A00 A01 C03 D01
1.6 Kiểm toán 7340302 30 20 A00 A01 C01 D01
1.7 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 10 20 A00 A01 D01 D11
           

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!