Đại Học Y Dược Thái Bình - YTB

Xem thông tin khác của trường Đại Học Y Dược Thái Bình

Mã tuyển sinh: YTB
 
Địa chỉ: Số 373 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 
 
Điện thọai: (0363)838.545. Số máy lẻ 106, 105, 112, 113.
 
Website: www.tbump.edu.vn
 
 Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 960

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT
Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học        
1.1 Y khoa 7720101 480 120 B00
Dành 120 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.2 Y học dự phòng 7720110 108 12 A00
Dành 12 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.3 Y học cổ truyền 7720115 54 6 B00
Dành 6 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.4 Điều dưỡng 7720301 108 12 B00
Dành 12 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.5 Y tế công cộng 7720701 54 6 B00
Dành 6 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
     

Mã trường: YTB

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Hệ đại học chính quy: Là học sinh phổ thông đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2018 trở về trước.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 theo từng ngành học.

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 
Mã trường: YTB

Tên ngành Mã số ngành Tổ hợp xét tuyển
Y khoa 7720101 B00 (Toán, Sinh, Hóa)
Y học cổ truyền 7720115 B00 (Toán, Sinh, Hóa)
Y tế công cộng 7720701 B00 (Toán, Sinh, Hóa)
Điều dưỡng 7720301 B00 (Toán, Sinh, Hóa)
Dược học 7720110 A00 (Toán, Lý, Hóa)

Tiêu chí phụ trong xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Tổ chức tuyển sinh: 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.8. Chính sách ưu tiên: 
Theo quy định về chính sách ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): 
- Năm học 2018-2019: 1.180.000 đồng/tháng/sinh viên,

- Năm học 2019-2020: 1.300.000 đồng/tháng/sinh viên,

- Năm học 2020-2021: 1.430.000 đồng/tháng/sinh viên.

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..