Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Tài Chính Marketing

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tài Chính Marketing

Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 24.50 0
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 23.75 0
3 7810201D Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) A00; A01; D01; D96 22.30 0
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 22.30 0
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 21.90 0
6 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) A00; A01; D01; D96 21.67 0
7 7810202D Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) A00; A01; D01; D96 21.20 0
8 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21.10 0
9 7340120Q Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) A00; A01; D01; D96 20.00 0
10 7340120C Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) A00; A01; D01; D96 20.00 0
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D96 20.00 0
12 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 19.40 0
13 7340115C Marketing (Chương trình chất lượng cao) A00; A01; D01; D96 19.20 0
14 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) A00; A01; D01; D96 19.00 0
15 7340405D Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) A00; A01; D01; D96 18.80 0
16 7340101Q Quản trị kinh doanh (Chương trình quốc tế) A00; A01; D01; D96 18.70 0
17 7340115Q Marketing (Chương trình quốc tế) A00; A01; D01; D96 18.50 0
18 7810201C Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao) A00; A01; D01; D96 17.80 0
19 7340301C Kế toán (Chương trình chất lượng cao) A00; A01; D01; D96 17.20 0
20 7340201C Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) A00; A01; D01; D96 17.00 0
21 7340301Q Kế toán (Chương trình quốc tế) A00; A01; D01; D96 16.45 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2018

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tài Chính Marketing để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!