Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A1

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A1 năm 2017

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2018 tại đây
STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 THV Đại Học Hùng Vương 18 Nghành Xem thêm
2 ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân 2 Nghành Xem thêm
3 CSH Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 2 Nghành Xem thêm
4 KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 4 Nghành Xem thêm
5 ANS Đại Học An Ninh Nhân Dân 2 Nghành Xem thêm
6 HCB Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc ) 4 Nghành Xem thêm
7 HCN Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) 4 Nghành Xem thêm
8 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) 1 Nghành Xem thêm
9 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 4 Nghành Xem thêm
10 HEH Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
11 HQT Học Viện Ngoại Giao 4 Nghành Xem thêm
12 VPH Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa 2 Nghành Xem thêm
13 QSC Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM 15 Nghành Xem thêm
14 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM 10 Nghành Xem thêm
15 LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 1 Nghành Xem thêm
16 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
17 QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 31 Nghành Xem thêm
18 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 6 Nghành Xem thêm
19 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2 Nghành Xem thêm
20 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 28 Nghành Xem thêm
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC - thuộc FPT - Xem thêm
Xem thêm

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC