Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối C

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối C năm 2017

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2018 tại đây
STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 1 Nghành Xem thêm
2 QHS Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội 2 Nghành Xem thêm
3 HTA Học viện Tòa án 1 Nghành Xem thêm
4 BPH Học Viện Biên Phòng 10 Nghành Xem thêm
5 QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1 Nghành Xem thêm
6 LCH Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị 2 Nghành Xem thêm
7 DKS Đại học Kiếm Sát Hà Nội 4 Nghành Xem thêm
8 HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) 1 Nghành Xem thêm
9 NHH Học Viện Ngân Hàng 1 Nghành Xem thêm
10 ZNH Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội 1 Nghành Xem thêm
11 HCS Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) 1 Nghành Xem thêm
12 VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội 19 Nghành Xem thêm
13 LDA Đại Học Công Đoàn 3 Nghành Xem thêm
14 LPS Đại Học Luật TPHCM 1 Nghành Xem thêm
15 QSX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 15 Nghành Xem thêm
16 QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 23 Nghành Xem thêm
17 DHA Đại học Luật - Đại Học Huế 2 Nghành Xem thêm
18 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng 5 Nghành Xem thêm
19 SGD Đại Học Sài Gòn 6 Nghành Xem thêm
20 LCS Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự) 1 Nghành Xem thêm
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC - thuộc FPT - Xem thêm
Xem thêm

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC