Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối D

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối D năm 2019 - 2020

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 HNM Đại học Thủ Đô Hà Nội 1 Nghành Xem thêm
2 TTQ Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 2 Nghành Xem thêm

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Trường nào đào tạo tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2019 – 2020. Xem chi tiết danh sách tại đây cùng điểm chuẩn các ngành đó mới nhất