Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

Mã trường: UEF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340122 Thương mại điện tử A00 2019: 18
2018: 19
2017: 16
2 7340122 Thương mại điện tử A01 2019: 18
2018: 19
2017: 16
3 7340122 Thương mại điện tử C01 2019: 18
2018: 19
2017: 16
4 7340122 Thương mại điện tử D01 2019: 18
2018: 19
2017: 16
Mã trường: UEF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340122 Thương mại điện tử A00 2019: 650
2 7340122 Thương mại điện tử A01 2019: 650
3 7340122 Thương mại điện tử C01 2019: 650
4 7340122 Thương mại điện tử D01 2019: 650
Mã trường: UEF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340122 Thương mại điện tử A01 2019: 19
2 7340122 Thương mại điện tử A00 2019: 18
3 7340122 Thương mại điện tử C01 2019: 18
4 7340122 Thương mại điện tử D01 2019: 18

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!