Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340120 Kinh doanh quốc tế A01 2019: 25
2018: 27.75
2017: 21.25
2 7340120 Kinh doanh quốc tế D01 2019: 25
2018: 27.75
2017: 21.25
3 7340120 Kinh doanh quốc tế D07 2019: 25
2018: 27.75
2017: 21.25
4 7340120 Kinh doanh quốc tế D11 2019: 25
2018: 27.75
2017: 21.25
Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340120 Kinh doanh quốc tế A01 2019: 27.5
2 7340120 Kinh doanh quốc tế D01 2019: 27.5
3 7340120 Kinh doanh quốc tế D07 2019: 27.5
4 7340120 Kinh doanh quốc tế D11 2019: 27.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!