Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Mã trường: DQK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2019: 17.5
2018: 16.5
2017: 17
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 17.5
2018: 16.5
2017: 17
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D09 2019: 17.5
2018: 16.5
2017: 17
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D10 2019: 17.5
2018: 16.5
2017: 17
Mã trường: DQK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2019: 18
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 18
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D09 2019: 18
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D10 2019: 18

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!