Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 33
2018: 22
2017: 23
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D11 2019: 33
2018: 22
2017: 23
3 F7220201 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt D01 2019: 30.5
2017: 19.25
4 F7220201 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt D11 2019: 30.5
2017: 19.25
5 FA7220201 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh D01 2019: 30.5
6 FA7220201 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh D11 2019: 30.5
7 B7220201 Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc D01 2019: 23
2017: 18.25
8 B7220201 Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc D11 2019: 23
2017: 18.25
9 N7220201 Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang D01 2019: 23
2017: 17
10 N7220201 Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang D11 2019: 23
2017: 17

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!