Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D78 2019: 31.5
2018: 28.5
2 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh R24 2019: 31.5
2018: 28
3 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh R25 2019: 31.5
2018: 28
4 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh R26 2019: 31.5
2018: 28
5 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01 2019: 31
2018: 28
2017: 33
6 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D72 2019: 30.5
2018: 27.75
Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 8.5
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D72 2019: 8.5
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D78 2019: 8.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!