Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Lạc Hồng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Lạc Hồng

Mã trường: DLH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00 2019: 14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C03 2019: 14
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C04 2019: 14
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D09 2018: 14
2017: 15.5
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D10 2018: 14
2017: 15.5
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 2018: 14
2017: 15.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Lạc Hồng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!