Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Dân Lập Phương Đông

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Dân Lập Phương Đông

Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D02 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D03 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D05 2019: 14
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D06 2019: 14
Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 18
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D02 2019: 18
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D03 2019: 18
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2019: 18
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D05 2019: 18
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D06 2019: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Dân Lập Phương Đông để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!