Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Dân Lập Phú Xuân

Mã trường: DPX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01 2019: 13.75
2017: 15.5
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00 2019: 13.75
2017: 15.5
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 13.75
2017: 15.5
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 2019: 13.75
2017: 15.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!