Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Mở TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Mở TPHCM

Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D02 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D03 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D05 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D06 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D78 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D79 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D80 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D81 2019: 21.95
2018: 19.85
2017: 22.25
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D82 2019: 21.95
2017: 22.25
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D82 D83 2018: 19.85
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D83 2017: 22.25

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Mở TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!