Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Mã trường: NQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc đối với Nữ D01 2019: 21.78
2018: 20.73
2017: 17.75
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc đối với Nữ D04 2019: 21.78
2018: 20.73
2017: 23.75

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!