Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R16 2019: 24
2018: 24.62
2 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R05 2019: 22.75
2018: 23.4
3 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R19 2019: 22.75
2018: 23.4
4 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R15 2019: 22
2018: 22.6
5 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R06 2019: 21.5
2018: 19.13
6 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R16 2019: 23
2018: 24.35
7 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R05 2019: 21
2018: 22
8 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R19 2019: 21
2018: 22
9 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R15 2019: 20.5
2018: 21.75
10 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R06 2019: 20
2018: 17.88
11 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R16 2019: 22.5
2018: 23.33
12 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R05 2019: 20.75
2018: 21.35
13 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R19 2019: 20.75
2018: 21.35
14 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R15 2019: 20
2018: 20.75
15 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R06 2019: 19.5
2018: 20.75
16 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R16 2019: 22.15
2018: 23.35
17 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R05 2019: 20.4
2018: 21.4
18 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R19 2019: 20.4
2018: 21.4
19 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R15 2019: 19.65
2018: 20.6
20 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R06 2019: 19.15
2018: 20.6
21 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R16 2019: 21.75
2018: 22.2
22 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R05 2019: 20.5
2018: 20.5
23 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R19 2019: 20.5
2018: 20.5
24 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R15 2019: 19.25
2018: 18.75
25 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R06 2019: 18.5
2018: 18
26 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R17 2019: 21.7
2018: 22.45
27 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R08 2019: 21.2
2018: 21.75
28 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R20 2019: 21.2
2018: 21.75
29 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R07 2019: 19.2
2018: 19.35
30 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R09 2019: 18.7
2018: 19.35
31 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R16 2019: 21.35
2018: 20.53
32 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R05 2019: 20.1
2018: 19.7
33 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R19 2019: 20.1
2018: 19.7
34 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R15 2019: 18.85
2018: 17
35 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R06 2019: 18.85
2018: 17
Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R05 2019: 8.77
2 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R06 2019: 8.77
3 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R15 2019: 8.77
4 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R16 2019: 8.77
5 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R05 2019: 8.63
6 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R06 2019: 8.63
7 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R15 2019: 8.63
8 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R16 2019: 8.63
9 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R05 2019: 8.47
10 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R06 2019: 8.47
11 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R15 2019: 8.47
12 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R16 2019: 8.47
13 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R05 2019: 8.1
14 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R06 2019: 8.1
15 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R15 2019: 8.1
16 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) R16 2019: 8.1
17 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R05 2019: 8.1
18 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R06 2019: 8.1
19 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R15 2019: 8.1
20 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R16 2019: 8.1
21 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R07 2019: 8.07
22 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R08 2019: 8.07
23 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R09 2019: 8.07
24 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R17 2019: 8.07
25 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R05 2019: 8.07
26 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R06 2019: 8.07
27 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R15 2019: 8.07
28 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in R16 2019: 8.07

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!