Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHX01 Báo chí C00 2019: 26
2018: 25
2 QHX01 Báo chí D78 2019: 23
2018: 19
3 QHX01 Báo chí D01 2019: 22.5
2018: 19.75
4 QHX01 Báo chí A00 2019: 21.75
2018: 17.75
5 QHX01 Báo chí D04 2019: 20.25
2018: 18
6 QHX01 Báo chí D82 2019: 20
2018: 18
7 QHX01 Báo chí D83 2019: 20
2018: 18
8 QHX01 Báo chí D02 2018: 19.5
9 QHX01 Báo chí D05 2018: 18.5
10 QHX01 Báo chí D79 2018: 18
11 QHX01 Báo chí D80 2018: 18
12 QHX01 Báo chí D81 2018: 18
13 QHX01 Báo chí D03 2018: 17.5
14 QHX01 Báo chí D06 2018: 17
15 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) C00 2019: 21.25
16 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D01 2019: 19.75
17 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D78 2019: 19.75
18 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D04 2019: 19
19 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) A00 2019: 18
20 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D03 2019: 18
21 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D82 2019: 18
22 QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D83 2019: 18
23 7320101 Báo chí A00 2017: 26.5
24 7320101 Báo chí C00 2017: 26.5
25 7320101 Báo chí D01 2017: 26.5
26 7320101 Báo chí D02 2017: 26.5
27 7320101 Báo chí D03 2017: 26.5
28 7320101 Báo chí D04 2017: 26.5
29 7320101 Báo chí D05 2017: 26.5
30 7320101 Báo chí D06 2017: 26.5
31 7320101 Báo chí D78 2017: 26.5
32 7320101 Báo chí D79 2017: 26.5
33 7320101 Báo chí D80 2017: 26.5
34 7320101 Báo chí D81 2017: 26.5
35 7320101 Báo chí D82 2017: 26.5
36 7320101 Báo chí D83 2017: 26.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!