Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00 2019: 30.75
2018: 19.75
2017: 21.25
2 7480101 Khoa học máy tính A01 2019: 30.75
2018: 19.75
2017: 21.25
3 7480101 Khoa học máy tính D01 2019: 30.75
2018: 19.75
2017: 21.25
4 7480101 Khoa học máy tính C01 2018: 19.75
2017: 21.25
5 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A00 2019: 24.5
2017: 18
6 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A01 2019: 24.5
2017: 18
7 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt D01 2019: 24.5
2017: 18
8 F7480101 Khoa học máy tính- Chất lượng cao C01 2017: 18
9 FA7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh A00 2019: 22.5
10 FA7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh A01 2019: 22.5
11 FA7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh D01 2019: 22.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!