Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Mã trường: KCC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00 2019: 13.5
2018: 14.5
2017: 15.5
2 7480101 Khoa học máy tính A01 2019: 13.5
2018: 14.5
2017: 15.5
3 7480101 Khoa học máy tính D01 2019: 13.5
4 7480101 Khoa học máy tính D07 2019: 13.5
2018: 14.5
5 7480101 Khoa học máy tính C01 2018: 14.5
2017: 15.5
Mã trường: KCC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00 2019: 18.4
2 7480101 Khoa học máy tính A01 2019: 18.4
3 7480101 Khoa học máy tính D01 2019: 18.4
4 7480101 Khoa học máy tính D07 2019: 18.4

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!