Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Mã trường: GSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 15
2018: 15.35
2017: 17.25
2 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 15
2018: 15.35
2017: 17.25
3 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 2019: 15
4 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông D07 2019: 15
2018: 15.35
2017: 17.25

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!