Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHI
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viến thông**(CLC theo TT23) A00 2019: 23.1
2018: 20
2017: 26
2 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viến thông**(CLC theo TT23) A01 2019: 23.1
2018: 20
2017: 26
3 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D07 2018: 20
2017: 26

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!