Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 EM3 Quản trị kinh doanh A00 2020: 25.75
2019: 23.3
2018: 20.7
2 EM3 Quản trị kinh doanh A01 2020: 25.75
2019: 23.3
2018: 20.7
3 EM3 Quản trị kinh doanh D01 2020: 25.75
2019: 23.3
2018: 20.7
4 EM-VUW Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) A00 2020: 22.7
2019: 20.9
2018: 18
5 EM-VUW Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) A01 2020: 22.7
2019: 20.9
2018: 18
6 EM-VUW Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) D01 2020: 22.7
2019: 20.9
2018: 18
7 EM-VUW Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) D07 2019: 20.9
2018: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!