Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2020: 24.6
2019: 21.65
2018: 19.65
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2020: 24.6
2019: 21.65
2018: 19.65
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2020: 24.6
2019: 21.65
2018: 19.65
Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2020: 23.83
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2020: 23.83
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2020: 23.83

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!