Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Mã trường: DCD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2020: 15
2019: 15.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A07 2020: 15
2019: 15.5
2018: 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A09 2020: 15
2019: 15.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh D84 2020: 15
2019: 15.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2018: 14
6 7340101 Quản trị kinh doanh C04 2018: 14
7 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2018: 14
Mã trường: DCD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 2020: 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A07 2019: 18
4 7340101 Quản trị kinh doanh A09 2019: 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh D84 2019: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!