Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Mã trường: DLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2020: 15
2019: 14
2018: 13
2 7340101 Quản trị kinh doanh B03 2020: 15
2019: 14
2018: 13
3 7340101 Quản trị kinh doanh C20 2020: 15
2019: 14
2018: 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh D13 2020: 15
2019: 14
2018: 13

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!