Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) D01 2020: 25.75
2019: 23.75
2018: 26.25
2 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) A01 2020: 25.75
2019: 23.75
2018: 26.25
3 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) D07 2020: 25.75
2019: 23.75
2018: 26.25
4 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) D11 2020: 25.75
2019: 23.75
2018: 26.25
Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) 2020: 600
Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2020: 29
2019: 27.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2020: 29
2019: 27.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2020: 29
2019: 27.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh D11 2020: 29
2019: 27.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!